YENİLİKÇİ ORTAĞINIZ...

C) Ana Kol Yatak Barası

Silindir bloğunun ana yatak ve piston kol yatak ölçü değerlerinin veya çeşitli sebeblerden dolayı oluşmuş olan deformasyonun ana yada kol yatak bara makinesinde işleme tabi tutularak olması gerekli ölçülere getirilmesi için yapılan yenileştirme işlemidir.

 

 Ana Kol Yatak Barası