YENİLİKÇİ ORTAĞINIZ...

İş Akış Düzeni

Atölyeye gelen ürün aşağıda belirtilen sırada gerekli işlemlere tabi tutularak, üzerinde yapılması gerekli revizyon işlemleri tamamlanarak ve son kontrolü yapılarak teslime hazır hale getirilir. Bu işlemler sırasında temiz, düzenli, dikkatli, katalog değerleri ve teknik konulara uyarak en verimli çalışma şekli sağlanmasına özen gösterilir. Yapılan işlemin kalitesi bu faktörlere kayıtsız şartsız uymakla doğru orantılıdır.