YENİLİKÇİ ORTAĞINIZ...

Ölçme ve Değerlendirme

İlk ve son yıkama işlemi sonrası yapılan ölçüm işlemidir. Mikrometre ve komparatör ile yapılan ölçümlerde, mevcut ölçülerin olması gerekli standart ölçülere uygunluğu kontrol edilir. Yapılan ölçüm sonrası uygun ölçülerde ise son kontrol ve ambalajlama bölümüne teslim edilir.